Kinderen worden altijd aangemeld door de eigen ouder(s). Maar het kan zijn dat iemand die zich professioneel met het kind bezighoudt, aangeeft dat het kind (mogelijk) extra hulp nodig heeft.

Op school kan de leerkracht of intern begeleider merken dat een kind extra begeleiding op het sociale en emotionele vlak nodig heeft. Je kunt dan denken aan:

 • de leerprestaties gaan ineens achteruit
 • het kind wil niet graag naar school
 • de leerling vertoont opvallend gedrag in de klas en/of op het schoolplein
 • faalangst
 • het kind kan zich moeilijk concentreren in de klas
 • pesten of gepest worden
 • problemen in de thuissituatie

Ook als huisarts of schoolarts kunt u het kind doorverwijzen. Hierbij kan gedacht worden aan klachten als:

 • last van hoofd- of buikpijn zonder dat er een aanwijsbare medische verklaring voor is
 • slecht slapen
 • angsten
 • de ouders geven aan ze dat ze graag extra hulp of advies willen hebben
 • het kind heeft een traumatische ervaring gehad
 • problemen met eten

Natuurlijk kunnen ook anderen die beroepsmatig betrokken zijn bij kinderen, zoals ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten etc., doorverwijzen. Mogelijk kan begeleiding door kindinzicht een goede aanvulling zijn. Wilt u graag eerst meer informatie hebben kunt u altijd contact opnemen.