Tarieven
Per 1 september 2017 zijn de kosten voor een consult €75,00 per 60 minuten. Hiervan worden 45 minuten besteed aan de sessie met (u en) uw kind, de overige 15 minuten worden gebruikt voor voorbereiding, verslaglegging en andere werkzaamheden ten bate van de therapie. Denk hierbij aan mailen met de leerkracht of het plegen van een telefoontje. Dit tarief geldt ook voor het intakegesprek, oudergesprekken en gesprekken op school. De kosten worden achteraf, maandelijks, aan u gefactureerd.

Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren moet dit minstens 24 uur van tevoren worden gemeld. In dit geval hoeft het tarief niet te worden doorberekend.

Er zijn verschillende ziektekostenverzekeraars die (deels) vergoeden, afhankelijk van de polis. Kindertherapie valt onder de alternatieve/aanvullende of complementaire geneeswijzen en is niet opgenomen in het basispakket. Het wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten.

Hierbij de link naar de lijst van zorgverzekeraars die behandeling in 2019, onder bepaalde voorwaarden, hebben opgenomen in hun aanvullende pakketten:

https://www.vvvk.nl/resources/cfiles/vvvk_nl/downloads_/Zorgverzekeraars%20vergoedingen%202019.pdf

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Neemt u eerst contact op met uw zorgverzekering om te informeren of de behandeling (gedeeltelijk) vergoed wordt. Als er geen sprake is van vergoeding via de ziektekostenverzekering, kunt u een coulanceaanvraag indienen bij uw zorgverzekering. In sommige gevallen is het dan toch mogelijk om een vergoeding te krijgen. Mocht u niet voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u de gemaakte kosten voor kindertherapie aftrekken als bijzondere kosten bij uw belastingaangifte. 

Indien er sprake is van een PGB (persoonsgebonden budget), kan dit eventueel worden ingezet (voor meer informatie zie www.pgb.nl).

Ik ben aangesloten bij de VvvK (Vereniging van & voor Kindertherapeuten) onder registerlidnummer A-09-036, de RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) licentienummer 409030R en bij de SCAG onder nummer 11815. 

 Afspraken
Het kind volgt de therapie op vrijwillige basis. Om de kinderen hierop voor te bereiden kan de informatie voor kinderen op de website gebruikt worden.

Kindinzicht heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Dat betekent dat het verloop van therapie wel besproken kan worden, maar de inhoud in principe niet, tenzij het kind hier zelf toestemming voor geeft.

Indien door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken er geen sessies met het kind of geen oudergesprekken plaats kunnen vinden, kan Kindinzicht de ouders voorstellen een collega in te schakelen die de behandeling overneemt.